Fugle

Et populært ynglested
Kær Vestermark er et vigtigt yngleområde for rovfugle som f.eks. musvågen, tårnfalken og spurvehøgen. Derudover er der inden for de seneste år registreret både havørne, blå kærhøge, hedehøge og engsnarree i området.

Landets første og foreløbigt eneste dokumenterede (2006) fund af ynglende sydlig nattergal fandt sted på Kær Vestermark. 

Her er plads til rigtig mange
Allike, broget fluesnapper, blåmejse, bogfinke, bynkefugl, bysvale, dompap, engpiber, fasan, gransanger, græshoppesanger, grønirisk, grå fluesnapper, gråkrage, gråspurv, gulbug, gulspurv, gærdesanger, gærdesmutte, gøg, halemejse, havesanger, husrødstjert, husskade, hvid vipstjert, jernspurv, korttået træløber, kærsanger, landsvale, løvsanger, munk, musvit, nattergal, ringdue, rødhals, rødstjert, sangdrossel, sanglærke, skovskade, skovspurv, solsort, sortkrage, stillits, stor flagspætte, stær, tornirisk,rødrygget tornskade tornsanger og vibe kan opleves på Kær Vestermark.