Landskab

Landskabets geologiske historie kan føres tilbage til slutningen af sidste istid, hvor et imponerende is-skjold bredte sig ud over den nordlige halvkugle. Herefter betød skiftende klima og temperatursvingninger, at isen flyttede på sig. Den skubbede til- og modellerede nye landskaber. Kær Vestermark består derfor dels af moræneler afsat under istiden og dels af tørvebund. I området omkring Kær Vig var landskabet tilpas lavt til, at der kunne opstå søer, som dog senere groede til som følge af temperaturstigninger. Der dannedes derfor tørvebund på området.

Der blev i 2004 udarbejdet en drifts- og plejeplan for Kær Vestermark mellem Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen. Planen er gældende for perioden 2005-2019, eller så længe forsvaret ejer eller lejer arealet.

Af planen frem går det hvilke natur-arealtyper, der udgør Kær Vestermark:

  • 99,4 ha.            Slette
  • 0,6 ha.              Sø
  • 3,1 ha.              Mose
  • 0,1 ha.              Vandløb
  • 18,4 ha.            Produktiv skov
  • 7,8 ha.              Krat
  • 0,9 ha.              Strandbred

Da Kær Vestermark ikke har været traditionelt intensivt opdyrket siden 1963 og gårdene ikke været beboede henligger området uopdyrket i græs med høslet og mange små vandhuller. Dette gør tilsammen området til et meget attraktivt fugleområde trods skydebanen i den nordlige del af området. En lille skovparcel med gammel bondeskov i skoven Mosen er en del af det nu fredede område.

Sønderborg Kommune købte den tidligere øvelsesplads for Hærens Sergentskole i 2014 med henblik på at gøre arealerne til rekreativt område. Området er nu fredet. Sønderborg Kommune har en klar naturpolitik, der anvender begrebet natur som det fysiske landskab med dyr og planter og som sikrer et bedre samspil mellem mennesker og vilde dyr. Vi mennesker skal betragte naturen som vært, hvor vi er gæster. Dette betyder ikke, at vi eksempelvis ikke kan gå med hunden eller køre på mountainbike i naturen. Naturen kan anvise områder, hvor alt dette kan lade sig gøre, så der også bliver plads til områder, hvor dyr og planter ikke bliver forstyrret.