Padder

Løvfrø, stor vandsalamander, lille vandsalamander, skrubtudse og butsnudet frø.

Løvfrøen er en af vores mest spændende padder. Den yngler i små solbeskinnede vandhuller i Østjylland, på Als, Lolland og Sydbornholm. Vandhullerne på Kær Vestermark er velegnede ynglelokaliteter. Den samlede danske bestand er på vej frem igen, efter at løvfrøen var forsvundet fra 97 % af vores vandhuller, i forhold til 1950.

I kommuneplanen er hele fredningsområdet indsatsområde for både stor vandsalamander og løvfrø.