Til hest

 1. Parkering
 2. Bro
 3. Fold
 4. Bindebom
 5. Rid gennem smal passage
 6. Rid ud i vand
 7. Rid op/ned ad stejl skrænt
 8. Rid under væltet træ
 9. Spring over træstammer
 10. Rid op/ned ad stejl skrænt (pas på jordhvepse)
 11. Galop ad lige spor
 12. Smal passage/tilbagetrædning
 13. Labyrint
 14. Rid gennem grøft
 15. Slalom

Naturforhindringsbanen på Kær Vestermark er en 4 km. lang Trec inspireret tur med 15 forhindringer. Det er muligt at komme uden om forhindringerne, hvis de er for udfordrende.

HUSK! Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun tilladt at ride på den afmærkede riderute og på asfalterede veje.

Se mere på Facebook: Kær Vestermark: Heste-gruppe