Vandrestier

Der er 22 km. stier gennem Kær Vestermark.

Der er nu også en vandresti, der forbinder Byens Havn med Kær Vestermark. 

Der foreligger en stiplan for Kær Vestermark, som er en integreret del af Sønderborg Kommunes stihandlingsplan. Realiseringen af stierne på Kær Vestermark vil lægge særligt vægt på tilgængelighed for mange, og der vil være fokus på handicapvenlighed ved belægning og adgang.
I de kommende år ønskes der etableret stier til glæde for både vandring, cykling, ridning og mountainbiking. Stierne forbindes til det øvrige stisystem i området. På kortet er indtegnet forslag til nogle stier, men på sigt kan der tænkes flere.

  • Stierne kan bruges til langrend om vinteren.
  • Det skal sikres, at ridning og mountainbiking ikke sker på de samme stier som cyklende og vandrende færdsel.
  • Der skal indtænkes handicapvenlig adgang til stisystemet i relevant omfang.
  • Der skal indtænkes håndtering af affald. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt med skraldespande, og at de tømmes med passende intervaller.
  • Der kan opsættes permanent skiltning til orienteringsløb i samarbejde med de lokale orienteringsklubber.
  • Der kan opsættes permanent skiltning til løberuter, så løberne kan måle løbehastighed.
  • Det er også foreslået at etablere sansestier – med hhv spiselige og giftige planter.